Programy w których bierzemy udział

Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy: PIOKOM MARMURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Program Operacyjny Inteligenty Rozwój, oś priorytetowa 1 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach , działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy PIOKOM MARMURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

cel projektu:Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
planowane efekty projektu:

  • utrzymanie zatrudniania i prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

wartość projektu ogółem: 56 232.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 56 232.00 PLN
Beneficjent: PIOKOM MARMURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ