Programy, w których bierze udział firma Piokom Marmury

 Blat kuchenny

 • Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy: PIOKOM MARMURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 1 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.4
 • Dotacje na kapitał obrotowy tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy PIOKOM MARMURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
   Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
   Planowane efekty projektu:
   - utrzymanie zatrudniania i prowadzenia działalności przedsiębiorstwa


 Wartość projektu ogółem: 56 232.00 PLN
 Wkład Funduszy Europejskich: 56 232.00 PLN

Beneficjent: PIOKOM MARMURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ